Total Pageviews

Tuesday, January 19, 2016

Emak Si Randang

Hari ini kuliah Puisi Melayu Tradisional dengan kupasan tajuk Syair dan Seloka.

Memang saya kurang mahir dengan puisi tradisional yang sangat sukar untuk menciptanya. Saya selalu beritahu pelajar bahawa dalam hasil sastera khususnya puisi tradisional tersimpan segala pemikiran, keintelektualan, gambaran kehidupan, kelogikan akal, estetika bahasa masyarakat Melayu zaman dahulu.

Maknanya, jangan pakai bantai sahaja mencipta pantun dan mendakwa bahawa itulah sebenarnya pantun.

Oleh sebab kuliah mengenai sastera, saya cenderung meminta pelajar membuat persembahan dalam bentuk berlagu ketika memberikan soalan tutorial. Tujuannya supaya mereka lebih kreatif ketika beraksi di hadapan murid abad 21 nanti. di samping untuk mengelak kebosanan sepanjang tiga jam pengajaran pembelajaran.

Maka keluarlah berbagai-bagai versi puisi tradisional yang mengundang kelucuan juga.

Prinsip saya mudah sahaja. Pelajar-pelajar ini jangan dipenjarakan akal mindanya. Mereka mesti diajar menggunakan otak dengan memikirkan kaedah terbaik. Mesti selalu beritahu bahawa mereka belajar untuk memperkayakan ilmu sendiri yang boleh digunakan untuk manfaat generasi akan datang.

Jangan jadi seperti emak si Randang. Dagang lalu ditanakkan, anak di rumah mati kelaparan!

Eh, ada kena mengenakah?

No comments: